Musikens kraft och dess påverkan hos människan

Musik är något som har funnits hos människan i urminnes tider. Då instrument ännu inte var uppfunna förr i tiden användes andra material och former som kunde skapa ljud. Musik är en av de absolut starkaste formerna av energier som finns när det gäller att påverka en människas känsloliv. Inte många andra saker har samma potential att fullständigt förändra känslor på en enda sekund.

Musik har funnits så länge man kan se tillbaka i historien och det finns egentligen ingen bestämd definition på vad musik egentligen är. Vad man kan konstatera är att musik består av ljud i olika frekvenser, eller toner med andra ord. Ofta ska dessa frekvenser fungera tillsammans i vad man kallar harmoni och det är här matematiken kommer in i bilden. Vissa frekvenser delat på vissa tal fungerar med andra frekvenser. På detta sätt har man kommit fram till alla de olika skalor som finns inom musik. Men varför just dessa frekvenser "låter bra" för människor är inte riktigt klarlagt. Det är med andra ord en ganska intressant vetenskap att studera för att förstå vad det egentligen är som händer när man lyssnar på musik.

En annan viktig aspekt av denna diskussion, kanske en ganska uppenbar sådan, är givetvis musiktexterna och associationerna man har till en låt i största allmänhet. Om du hör ett stycke musik som kanske påminner om ett annat stycke, känner du kanske på ett visst sätt. Eller om du hör en låt med en text som talar till dig personligen känner du på ett annat. Dessa saker är viktiga ingredienser i den slutgiltiga känslan du har som lyssnare.

Harmoni

Man brukar dela in musik i tre huvuddelar: harmoni, rytmik och melodi. Om man tar två klassiska exempel som durackordet och mollackordet och konstaterar att det ena gör dig glad och det andra gör dig ledsen, så har man påbörjat den intressanta diskussionen. En frekvens skiljer dessa två ackord och varför den ena gör dig glad och den andra gör dig ledsen är något som de flesta känner till men kanske inte lägger så mycket tanke bakom. "Det är bara så det är". Det finns musikaliska skalor som känns "mystiska", skalor som känns "bitterljuva" och det finns även skalor som känns "hoppfulla". Detta är den harmoniska aspekten av musik.

Rytmik

Det finns givetvis en rytmisk aspekt på det hela. Det har också med matematiska formler att göra. Ett visst slag per sekund, följt av ett annat slag i samma mönster skapar en rytm. Denna rytm gör att man vill röra på sig och detta har historik betydelse men även biologisk. Matematiska mönster är något genomgående i allt liv som finns och i allt som är uppbyggt i universum. Från detta har dansen uppstått.

Melodi

Melodin är vad man ofta kommer ihåg ifrån en särskild låt eller ett särskilt musikstycke. Den funkar som ett "ankare". Till skillnad från rytmiken och harmonin är melodin alltid unik medan samma rytm och harmoni kan användas i många olika musikstycken.

Musik påverkar känslolivet och bör och kommer aldrig sluta lyssnas på.